Disclaimer

Alle teksten en afbeeldingen vallen onder het intellectuele eigendomsrecht van I.wonchuu.

Intellectuele eigendomsrecht:
Wij doen er alles aan om de informatie die wij aanbieden op deze webshop zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geven geen garanties t.a.v. de juistheid van de verstrekte informatie. Bezoekers en/of gebruikers van deze webshop kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de webshop aangeboden informatie. Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten, afbeeldingswijzigingen, vergissingen, valutakoerswisselingen en marktontwikkelingen. De getoonde afbeeldingen zijn louter ter illustratie en het is onvoorkomelijk dat er toch enigszins een afwijking kan ontstaan in de kleurweergave van de afbeelding(en) en het originele product.

De intellectuele eigendomsrechten op alle op deze webshop aanwezige informatie en/of afbeeldingen zijn voorbehouden aan I.Wonchuu. Het is niet toegestaan om informatie en/of afbeeldingen afkomstig van deze webshop zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming, te kopiëren, dupliceren, reproduceren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook.

Mocht er na ons inziens misbruik worden gemaakt van ons voornoemde intellectuele eigendomsrecht, dan zullen wij de overtreder hiervoor schriftelijk aansprakelijk stellen d.m.v. een facturering van 500 Euro per geplaatst bericht en/of afbeelding.

Externe links:
Deze webshop kan links bevatten naar externe (web)sites. Wij zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud en/of het gebruik van deze (web)sites en/of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze (web)site verbonden site en/of dienst.

E-mail:
Door ons, per e-mail, verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie, door anderen dan de geadresseerde, is niet toegestaan. Wij staan niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails en/of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze enige rechten worden ontleend.

Vragen en feedback
Als u vragen heeft over de disclaimer, kunt u contact met ons opnemen:

I.wonchuu
Oude Binnenweg 105B
3012 JB Rotterdam
06-20298877
hello@iwonchuu.nl