Versie 0.2
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 21 juni 2018.

 

Artikel 1: Inleiding

Hieronder vindt u de privacyverklaring van I.Wonchuu. Wij zijn gevestigd aan de Oude Binnenweg 105B te Rotterdam en staan ingeschreven onder KvK-nummer 55523552.
In deze privacyverklaring zetten we uiteen hoe we omgaan met uw persoonsgegevens. Ons beleid voldoet aan de AVG/GDPR wetgeving.

Artikel 2: Persoonsgegevens

2.1 I.Wonchuu verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Naam
  • Adres
  • Woonplaats
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

  • Het verlenen en factureren van onze diensten
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Het verstrekken van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen (denk hierbij aan de Belastingdienst)

2.2 Als u informatie bij ons inwint en geen klant wordt dan bewaren wij uw persoonsgegevens niet. E-mails die u naar ons stuurt worden na beantwoording verwijderd als u besluit geen klant te worden.

Artikel 3: Recht op inzage en rectificatie

U mag te allen tijde de gegevens die I.Wonchuu van u heeft verzameld inzien of wijzigen als ze onjuist zijn. Dit kunt u zelf doen indien u een account in de webshop heeft onder de tab ‘mijn account’ of u kunt contact met ons opnemen.

Artikel 4: Derden

4.1 I.Wonchuu verstrekt uw gegevens niet zonder uw toestemming aan derden.
4.2 Als u toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens met derden te delen dan heeft u het recht deze weer in te trekken.
4.3 Uitzondering op 4.1 en 4.2 is een verzoek van de Belastingdienst. Uw persoonsgegevens kunnen als bewijs voor onze omzet met hun worden gedeeld.
4.4 Voor het leveren van onze producten en diensten maken wij gebruik van clouddiensten, myPOS,
Mollie & PostNL (onder naam van Haru Haru Beauty). Om er voor te zorgen dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan zijn er in de overeenkomsten afspraken gemaakt over uw privacy.

Artikel 5: Website

I.Wonchuu houdt op haar website geen bezoekgegevens bij die tot een persoon herleidbaar zijn. Wij maken wel gebruik van zogenaamde analyse cookies om de prestaties van de website te bekijken.

Artikel 6: Bewaartermijn

De in artikel 2 genoemde persoonsgegevens bewaren wij 7 jaar. Dit doen wij omdat de Belastingdienst tot 7 jaar terug om administratie en facturen kan vragen als bewijs voor de omzet.

Artikel 7: Beveiliging

I.Wonchuu neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Artikel 8: Klachten

Bij een schending van uw privacy heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:
I.wonchuu
Oude Binnenweg 105B
3012 JB Rotterdam
06-20298877
hello@iwonchuu.nl